• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Wzorowe gospodarstwo dziedzica dóbr kutnowskich Stanisława Zawadzkiego

130 lat temu, 31 marca 1891 roku w Nicei, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł właściciel dóbr kutnowskich Stanisław Zawadzki. W ciągu kilkunastu lat podupadające dobra kutnowskie, które nabył w 1872 roku od Witolda Mniewskiego, zamienił we wzorowe gospodarstwo, przynoszące mu rocznie prawie 100 tys. rubli zysku. Stanisław Zawadzki urodził się 16 listopada 1824 roku w Przewłoce (powiat radzyński) w… Kontynuuj czytanie Wzorowe gospodarstwo dziedzica dóbr kutnowskich Stanisława Zawadzkiego

Stary Rynek w Kutnie (obecnie Plac Wolności)

Najstarsze ślady osadnictwa wywodzące się z przełomu XIII / XIV wieku umiejscawia się w obrębie północnej pierzei Starego Rynku. Stopniowo luźna zabudowa placu została zamknięta przez budynki mieszczańskie. Układ urbanistyczny placu został uzupełniony przez kościół parafialny wraz z cmentarzem (istniejącym tu do 1811 roku) i budynkami parafii. Rozwój osadnictwa wiązał się z usytuowanym tu skrzyżowaniem traktów wiodących z Płocka do… Kontynuuj czytanie Stary Rynek w Kutnie (obecnie Plac Wolności)