• English
  • German
  • Polish
  • Russian
0 items - 0,00zł 0

Muzeum Pałac Saski w Kutnie będzie instytucją otwartą dla wszystkich grup społecznych, propagującą w kraju i za granicą przenikanie się tych dziedzin historii i kultury, które pozytywnie wpływały na stosunki polsko – niemieckie, szczególnie w okresie unii polsko – saskiej oraz upowszechniającą dzieje miasta Kutna i regionu.