• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Mieszkańcy Kutna wobec zabójstwa pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

Zamordowanie w dniu 16 grudnia 1922 roku pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza wstrząsnęło polskim społeczeństwem. Polska stanęła w obliczu wybuchu wojny domowej, pomiędzy zwolennikami Narodowej Demokracji, a lewicą i „piłsudczykami”. Wieść o śmierci pierwszego Prezydenta RP, szybko obiegła cały kraj. W Kutnie jeszcze tego samego dnia na gmachach publicznych wywieszono czarne chorągwie. Magistrat Kutna, wspólnie z radą miejską, wysłał telegram… Kontynuuj czytanie Mieszkańcy Kutna wobec zabójstwa pierwszego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza

Koniec „Karnawału Solidarności” w Kutnie

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. W ten sposób skończył się ponad roczny okres legalnej działalności NSZZ „Solidarność”, zwany potocznie „Karnawałem Solidarności”. Stan wojenny oznaczał wycofanie się PZPR z dotychczasowych ustępstw na rzecz „Solidarności”. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a na ulicach miast pojawiły się patrole MO i wojska. Wyłączono… Kontynuuj czytanie Koniec „Karnawału Solidarności” w Kutnie

Powstanie PZPR w Kutnie

15 grudnia 1948 roku w Warszawie rozpoczął się zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w wyniku którego powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W rzeczywistość PPR wchłonęła resztki niezależnych dotychczas struktur PPS. Komuniści stworzyli w ten sposób system monopartyjny PZPR, z przybudówkami w postaci Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, który przetrwał aż do 1989 roku. Proces likwidacji… Kontynuuj czytanie Powstanie PZPR w Kutnie