• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

W okresie II Rzeczypospolitej obchody imienin Józefa Piłsudskiego były organizowane w sposób bardzo uroczysty. Od 1931 roku 19 marca był dniem wolnym od zajęć, a w szkołach organizowano uroczyste akademie i odczyty. Rządy sanacyjne stawiały sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu propaństwowym. Szkoła przedwojenna miała za zadanie nauczyć młodych Polaków szacunku do symboli i tradycji niepodległościowych oraz postępowania w… Kontynuuj czytanie Obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Represje aparatu bezpieczeństwa wobec PSL w Kutnie w latach 1945 -1948

Początkowy entuzjazm społeczeństwa wynikający z zakończenia wojny stopniowo ustępował miejsca coraz to bardziej wrogim nastrojom wobec otaczającej rzeczywistości. Pojawiły się kłopoty z aprowizacją. Niezadowolenie wywoływały przymusowe dostawy dla wojska i mieszkańców miast. Gdy w czerwcu 1945 roku Stanisław Mikołajczyk przybył do Polski witały go uszczęśliwione tłumy. Widziano w nim męża stanu, następcę Wincentego Witosa, który wie, jak uwolnić Polskę z… Kontynuuj czytanie Represje aparatu bezpieczeństwa wobec PSL w Kutnie w latach 1945 -1948

Sowieckie wyroki śmierci w Kutnie w styczniu 1945 roku

W lesie raciborowskim, koło Kutna znajduje się miejsce pamięci narodowej poświęcone rozstrzelaniu w lutym 1945 roku, nieznanego z imienia i nazwiska, oficera Armii Krajowej. Do dziś nie ma pewności, czy zamordowany tam został mjr Jerzy Sasin, komendant Obwodu AK Sokołów Podlaski i jeden z Żołnierzy Niezłomnych. Z relacji naocznego świadka wynika, że: „…Pewnego dnia żołnierze ci powiedzieli ojcu, że w… Kontynuuj czytanie Sowieckie wyroki śmierci w Kutnie w styczniu 1945 roku