• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Dom Dochodowy Straży Ogniowej, w którym odczytany został Akt 5 listopada, fot. ze zbiorów ikonograficznych MRK

Akt 5 listopada 1916 roku i jego następstwa w Kutnie

Ogłoszenie przez władze niemieckie i austro-węgierskie w dniu 5 listopada 1916 roku proklamacji zawierającej obietnicę powstania Królestwa Polskiego, choć nie skutkowało natychmiastowym odzyskaniem niepodległości, to jednak przyczyniło się do nagłośnienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i było przełomowym momentem walki Polaków o pełną suwerenność. W na terenach dawanego Królestwa Polskiego w dniu 5 listopada władze administracyjne zorganizowały okolicznościowe uroczystości. W… Kontynuuj czytanie Akt 5 listopada 1916 roku i jego następstwa w Kutnie

Październik 1956 w Kutnie

19 października 1956 r. w Warszawie rozpoczęło obrady VIII Plenum KC PZPR, które powierzyło Władysławowi Gomułce funkcję I sekretarza KC PZPR. Gomułka w przemówieniu na Palcu Defilad zapowiedział szereg reform, zmierzających do demokratyzacji kraju. Wywołało to zrozumiały entuzjazm społeczeństwa, które liczyło na całkowite zerwanie ze „stalinizmem” w Polsce. W lutym 1956 roku na XX Zjedzie KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow… Kontynuuj czytanie Październik 1956 w Kutnie

Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.

W 1988 roku, w 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kutnie odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci księdza Franciszka Pruskiego – bohaterskiego kapłana rozstrzelanego w 1915 roku przez Niemców „pod stokami prochowni” w Kutnie. W 1964 roku, w Krośniewickich Kartkach Historycznych zamieszczono relację o tym wydarzeniu: „Ksiądz… Kontynuuj czytanie Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.