Wykład prof. Janusza Szczepańskiego

 W ostatnim dniu “Spotkań z Historią” (6 października)  obył się wykład online prof. Janusza Szczepańskiego “Społeczeństwo polskie wobec wojny polsko-bolszewickiej”. Prelegent przestawił w nim postawy społeczeństwa polskiego wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku, ze szczególnym uwzględnieniem postaw społeczeństwa Kutna.  9. Spotkania z Historią otrzymały dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej”.

Debata oksfordzka

2 października, w ramach 9. Spotkań z Historią, odbyła się debata oksfordzka „Dwie koncepcje kształtowania się polskiej granicy wschodniej. Piłsudski i Dmowski – federacjonizm kontra inkorporacjonizm”. W debacie spotkały się drużyny: I LO im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w składzie: Zuzanna Jarosińska, Cezary Szymański, Jan Michalik, Oskar Kotliński, Natalia Skierska oraz II  LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie w składzie:… Kontynuuj czytanie Debata oksfordzka

Wykład prof. Przemysława Waingertnera

28 września o godz. 17:00 w ramach 9.tych Spotkań z Historią w Centrum Seniora w Kutnie (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11a) odbył się wykład prof. Przemysława Weingertnera zatytułowany: „Kształtowanie się granic II RP ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji granicy wschodniej”. Przemysław Waingertner jest profesorem nauk humanistycznych i specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego.