Poznajemy herby Kutna

CELE
Cel główny:
uczeń potrafi stworzyć swój herb miasta zgodnie z zasadami heraldyki

Cele szczegółowe:
uczeń:
• definiuje, czym jest herb,
• potrafi wyjaśnić, dlaczego powstawały herby,

Podstawa programowa
KLASA I
I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej.
II. Refleksja nad historią jako nauką.
a) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych;
b) odróżnia historię od dziejów legendarnych.

cały artykuł do pobrania w pdf
Poznajemy herby Kutna

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 1 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszą osobą, która oceni