Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.

W 1988 roku, w 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kutnie odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci księdza Franciszka Pruskiego – bohaterskiego kapłana rozstrzelanego w 1915 roku przez Niemców „pod stokami prochowni” w Kutnie. W 1964 roku, w Krośniewickich Kartkach Historycznych zamieszczono relację o tym wydarzeniu: „Ksiądz… Kontynuuj czytanie Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.

Już wkrótce nowy portal Muzeum

Zapraszamy do zapoznania się z nowym portalem internetowym Muzeum Regionalnego w Kutnie „Dzieje Kutna on-line”. Nowy portal będzie prezentował i popularyzował wiedzę dotyczącą dziejów Kutna oraz kultury polskiej w czasach saskich, która wiąże się z kutnowskim pałacem Augusta III. Portal, dedykowany będzie nie tylko pasjonatom historii, ale szerokim grupom odbiorców, umożliwi w sposób atrakcyjny i prosty dostęp do treści i… Kontynuuj czytanie Już wkrótce nowy portal Muzeum

Zajęcie Zaolzia w 1938 roku z perspektywy Kutna

Wysunięte przez Hitlera żądania wobec Czechosłowacji skłoniły sanacyjne władze Polski do ponownej rewindykacji Zaolzia. 21 września 1938 roku rząd polski wysłał do władz Czechosłowaacji w tej kwestii odpowiednią notę. Jednocześnie rozpoczęto formowanie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego, która w razie potrzeby miała zająć Zaolzie. 22 września marszałek Rydz-Śmigły wydał rozkaz rozpoczęcia polskiej akcji dywersyjnej na Zaolziu.… Kontynuuj czytanie Zajęcie Zaolzia w 1938 roku z perspektywy Kutna