Poznajemy herby Kutna

CELE Cel główny: uczeń potrafi stworzyć swój herb miasta zgodnie z zasadami heraldyki Cele szczegółowe: uczeń: • definiuje, czym jest herb, • potrafi wyjaśnić, dlaczego powstawały herby, Podstawa programowa KLASA I I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. II. Refleksja nad historią jako nauką. a) rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; b) odróżnia historię od dziejów legendarnych. cały artykuł do pobrania w pdf… Kontynuuj czytanie Poznajemy herby Kutna

Miasto w średniowieczu. Kutno w pocztówkach

CELE LEKCJI 1. Cel główny: uczeń wie, jak powstawały miasta w średniowieczu. 2. Cele szczegółowe: uczeń: – mówiąc o średniowiecznym mieście, posługuje się terminami architektonicznymi; – wymienia funkcje placu rynkowego i ratusza, – wskazuje funkcje cechów, organizację przestrzenną pracy rzemieślników i handlarzy w mieście. – na przykładzie miast znajduje podobieństwa i różnice układu średniowiecznego i współczesnego miasta. – na przykładzie… Kontynuuj czytanie Miasto w średniowieczu. Kutno w pocztówkach

Tematy zajęć Uniwersytetu Dziecięcego

Tematy zajęć Uniwersytetu Dziecięcego do pobrania w pdf Uniwersytet Dziecięcy tematyka  Temat zajęć Dyscyplina naukowa Klasa Podstawa programowa /kształcone kompetencje ucznia Sposób realizacji Latające kwiaty Przyroda/biologia /entomologia Klasa I odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia Prezentacja multimedialna, pogadanka, wykład,zajęcia manualne Poznajemy herby Kutna (konspekt) Historia/regionalizm Klasa I opowiada ciekawostki… Kontynuuj czytanie Tematy zajęć Uniwersytetu Dziecięcego