Kutnowski Słownik Biograficzny

Idea wydania „Kutnowskiego Słownika Biograficznego” zrodziła się już w latach 70. tych XX w.

Myśl ta mimo upływu lat nic nie straciła ze swej aktualności. Pomysł opracowania i wydania Kutnowskiego Słownika Biograficznego zrodził się kilka lat temu w gronie miejscowych historyków o liczącym się dorobku z zakresu dziejów lokalnych. Biografie dotyczą postaci związanych z terytorium powiatu kutnowskiego. Redakcja KSB wybrała ciekawą koncepcję redakcji haseł osobowych ciekawszą dla czytelników. Autorzy opracowali poszczególne biogramy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami tworzenia biogramów, z rozszerzeniem o elementy związane z Kutnem i regionem. Na liście haseł osobowych znalazły się osoby: urodzone w Kutnie i powiecie, mieszkające, pracujące, pochowane na cmentarzach. Obok kryteriów natury formalnej, np. nieżyjący prezydenci miasta czy starostowie powiatu, hierarchowie Kościołów, wyżsi oficerowie, w tym generalicja, politycy, posłowie i senatorowie, naukowcy i profesorowie wyższych uczelni, artyści, literaci, przemysłowcy, zasłużeni lekarze i prawnicy, wybitni sportowcy etc., przyjęto zasadę uznaniową. Polega ona na tym, że w słowniku ujęte będą osoby zasłużone dla lokalnej społeczności na wszystkich płaszczyznach życia.
Zakres terytorialny pracy, jak wspomniano, jest ściśle określony. Powiat kutnowski ustanowiony został w 1867 roku. Wcześniej, od początków XIX stulecia, miasto było siedzibą władz, ale początkowo powiatu orłowskiego, a później obwodu gostynińskiego. Kutno miało wówczas najlepszą z okolicznych osad infrastrukturę techniczną, położenie komunikacyjne i bazę lokalową, co pozwalało na lokalizację tutaj władz szczebla powiatowego.

Po reformie administracyjnej kraju w czerwcu 1975 roku do ówczesnego województwa konińskiego włączono z powiatu kutnowskiego gminę Chodów. Po kolejnej reformie, kiedy w 1999 roku reaktywowano trójstopniowy podział administracyjny kraju, gmina Chodów znalazła się w powiecie kolskim. Kolegium redakcyjne słownika postanowiło jednak tę gminę objąć zakresem wydawnictwa, ponieważ przez prawie sto lat była ściśle związana z Kutnem oraz wszystkimi mieszczącymi się tutaj instytucjami. Niekiedy w słowniku pojawiają się osoby pochodzące z pogranicza powiatu, ale w jakiś sposób związane z Kutnem. Biogramy osób ze wszystkich gmin powiatu reprezentują rozmaite sfery życia społecznego i różne epoki. Mocną stroną prezentowanych biogramów, jest wykorzystanie przez autorów zbiorów rodzinnych dotyczących poszczególnych postaci. Objętość haseł jest zróżnicowana i i waha się o d tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy znaków łącznie z literaturą i źródłami. W słowniku prezentowane są postaci znane w regionie, jak również i te zapomniane. Klasyczny słownik biograficzny obejmuje hasła w porządku alfabetycznym, od A do Z. Kutnowski Słownik Biograficzny jest tworzony w formie tzw. słownika holenderskiego, w którym kolejne tomy kompletowane są w zależności od napływu biogramów przygotowanych przez autorów, co jest jego atutem. Słowniki klasyczne w chwili wydanie nie są już kompletne. Słownik typu holenderskiego nie stwarza tego rodzaju zagrożeń, pozwala bowiem na bieżąco uwzględniać hasła, które w innym przypadku musiałyby w redakcji zalegać latami, czekając na druk uzupełnień. Edycja nie jest w ten sposób obciążona chorobą „półkową”, gdzie trafia sporo wydawnictw encyklopedycznych, gdyż nie wiążą one odbiorcy z edytorem niewidoczną, ale zawsze bardzo mocną nicią ciągu dalszego. Ta relacja: czytelnik – kolegium redakcyjne, to ważny czynnik kształtowania serii wydawniczej, jaką jest w naszym rozumieniu Kutnowski Słownik Biograficzny.

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 4 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni„Lato na ludowo” Wakacje w Muzeum Pałac Saski w Kutnie


Program - otwórz

This will close in 10 seconds