DYREKTOR: Grzegorz Skrzynecki
dyrekcja@muzeumkutno.com

Z-ca dyrektora:  dr Piotr A.  Stasiak
wicedyrektor@muzeumkutno.com

DZIAŁ NAUKOWO-BADAWCZY
Archeologia: 
archeologia@muzeumkutno.com
Etnografia: etnografia@muzeumkutno.com
Historia: historia@muzeumkutno.com
Sztuka: sztuka@muzeumkutno.com

DZIAŁ OŚWIATOWY
Sp. d/s oświatowych:
oswiata@muzeumkutno.com
Sp. d/s edukacji: edukacja@muzeumkutno.com
Sp. d/s marketingu: promocja@muzeumkutno.com
Przewodnik: przewodnik@muzeumkutno.com

SAMODZIELNE STANOWISKA ORGANIZACYJNE
Główny księgowy
: finanse@muzeumkutno.com
Sp. d/s kadrowo-płacowych: kadry@muzeumkutno.com
Plastyk: grafik@muzeumkutno.com
Informatyk: informatyk@muzeumkutno.com
Sp. d/s archiwizacji zbiorów: admin@muzeumkutno.com
Referat gospodarczy: gospodarczy@muzeumkutno.com
Administracja: administracja@muzeumkutno.com
Kasa: kasa@muzeumkutno.com