Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom III/2013

35,00

Kategoria: Product ID: 1798

Opis

Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom III/2013 III tom rocznika przygotowywanego wspólnie przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. W publikacji znaleźć można artykuły opisujące historię regionu kutnowskiego, artykuły dotyczące działalności MRK oraz ciekawostki związane z historią naszego regionu.