Oficjalne przekazanie kompleksu muzealnego

Muzeum Regionalne w Kutnie od dzisiaj oficjalnie zarządza Pałacem Saskim. Uroczyste przekazanie kluczy do obiektu miało miejsce w czwartek (19.01) w samo południe. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński przekazał Pałac Saski w ręce dyrektora Muzeum Grzegorza Skrzyneckiego.

To również oficjalne zakończenie procesu „Rewaloryzacji zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”, który polegał na odbudowie XVIII-wiecznego obiektu, dobudowie pawilonów łączących pałac z dawnym ratuszem (siedzibą Muzeum Regionalnego w Kutnie) i remontem wspomnianego ratusza.
Pałac Saski został przez lata zaniedbany przez zawirowania, związane ze sprawami własnościowymi. Czarę goryczy przelał pożar pamiętany przez mieszkańców.

– Dokładnie 20 lat temu tj. 19 stycznia 2003 roku w wyniku pożaru uległo zniszczeniu zachodnie i częściowo południowe skrzydło tego obiektu. To zdarzenie miało fundamentalne zdarzenie dla działań, które następowały przez kolejne 20 lat i doprowadziły do momentu, w jaki dziś jesteśmy i możemy podziwiać odbudowany Pałac Saski i wybudowane i wyremontowane pozostałe obiekty. Myślę, że gdyby nie było tego pożaru, to budynek byłby w takim stanie jak 20 lat temu, a tak trzeba było podjąć działania, aby w środku miasta nie było ruin – wspominał podczas uroczystości Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

Symboliczny czek w wysokości 500 000 złotych na zakup eksponatów wystawowych przekazał wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski.

– Wielkie gratulacje i słowa uznania zarówno dla władz miasta, dla profesorów i ekspertów nadzorujących inwestycję oraz dla pana dyrektora Grzegorza Skrzyneckiego, którzy włożyli ogromny wysiłek, aby zrekonstruować to wielkie dziedzictwo naszej kultury narodowej i to coś, co wyróżnia Kutno na mapie polskich zabytków. Przepiękny obiekt, który będzie się jeszcze zmieniać. Do tego potrzebne jest wsparcie, dlatego deklaruję, że na tyle, na ile mogę, będę starał się pomóc w dalszym rozwoju Pałacu Saskiego – mówił Tomasz Rzymkowski.

W zmodernizowanych budynkach Pałacu Saskiego i ratusza powstanie kompleks muzealny, który z pewnością będzie perłą turystyczną miasta i okolic. Oficjalne otwarcie kompleksu dla zwiedzających zaplanowane jest na wrzesień. Do tego czasu Muzeum Regionalne będzie tworzyć ekspozycje i aranżować wnętrza Pałacu.

 

„Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”

Pałac podróżny, czy też pałac pocztowy króla Augusta III, zwany potocznie Pałacem saskim to najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście z 1750 roku. Został wybudowany jako jeden z elementów wielkiego przedsięwzięcia budowy nowego traktu, łączącego dwie stolice: Drezno i Warszawę.

O unikalności tego obiektu stanowi:
– połączenie architektury drewnianej (szachulcowej) o cechach rezydencji pałacowej, połączonej z funkcją zajazdu, zbudowanego w stylu tak zwanego baroku drezdeńskiego;
– takie połączenie architektury i funkcji nie zachowało się w żadnym innym miejscu w Polsce;
– to jedyna architektoniczna pozostałość po czasach unii polsko – saskiej i budynkach powstałych z polecenia Augusta III, będących jego prywatną własnością;
– to zabytek stanowiący swoisty pomnik jednego króla łączącego dwa państwa i dwie kultury pod jednym berłem.

Pałac Saski stanowi zarazem najcenniejsze dziedzictwo materialne i kulturowe Kutna o znaczeniu wręcz europejskim.

W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 19 stycznia 2003 roku, znaczna część obiektu uległa zniszczeniu. Aby przywrócić pałacowi dawną świetność, Miasto Kutno kontynuowało złożony proces regulowania stanu prawnego nieruchomości. Ostatecznie w czerwcu 2011 roku samorząd miejski stał się jedynym właścicielem. To umożliwiło rozpoczęcie prac archeologicznych, badawczych i koncepcyjnych, mających na celu rewaloryzację obiektu. w 2017 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono pracownię projektową, która opracowała kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”. Projekt wykonała Pracownia Projektowo-Usługowa MAGBUD Bogdan Krawczyk z Kutna we współpracy z zespołem projektantów z Krakowa w tym: mgr inż. arch. Łukaszem Krajewskim oraz mgr inż. arch. Magdaleną Krajewską.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane  wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Budowlane KROL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kłodawie. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła firma MBI Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Podpisanie umowy miało miejsce w dniu 20 marca 2019 roku.

Wszystkie prace budowlane przy zabytku realizowane były pod nadzorem służb konserwatorskich tj. kierownika prac konserwatorskich, inspektora nadzoru konserwatorskiego i akceptowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach konsultacji współpracowano z prof. nadzw. dr hab. Jakubem Sito, profesorem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz dr hab. inż. Ulrichem Schaafem, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Roboty budowlane przeprowadzono w okresie od 28 marca 2019 roku do 28 listopada 2022 roku.

Zakres prac obejmował:
– rozbudowę, remont, przebudowę i częściową odbudowę Pałacu Saskiego,
– remont i przebudowę budynku Ratusza Miejskiego,
– budowę pawilonu ekspozycyjnego,
– budowę łącznika północnego – ekspozycyjnego, łącznika wschodniego – wejściowego oraz łącznika podziemnego,
– wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich wymienionych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Wartość robót budowlanych wyniosła 35 934 396,35 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” przyczyniła się do przywrócenia unikalnego zabytku, a tym samym stała się jedną z najcenniejszych wizytówek naszego miasta.
(UM)

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z wydarzenia, a także filmu z części oficjalnej:

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszą osobą, która oceni