Kutno w czasie Bitwy nad Bzurą

W dniach 9 — 22 września 1939 roku nad Bzurą rozegrała się największa bitwa wojny obronnej z Niemcami. Uczestniczyły w niej dwie polskie armie: „Poznań” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby i „Pomorze” pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego, które zaatakowały oddziały niemieckiej 8 Armii gen. Blaskowitza. Kutno w pierwszym okresie trwania bitwy wykorzystywane było jako ośrodek zaopatrzenia dla wojsk polskich, a… Kontynuuj czytanie Kutno w czasie Bitwy nad Bzurą

Usunięcie nauczania religii ze szkół kutnowskich w okresie rządów Władysława Gomułki

60 lat temu usunięto nauczanie religii ze szkół. Władza ludowa w ten sposób próbowała powstrzymać odradzającą się religijność w społeczeństwie, w związku z ogłoszonym przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego programem Wielkiej Nowenny w 1957 roku, mającym przygotować Polaków do jubileuszu milenium chrztu Polski 1966 roku. Wstępem do działań mających na celu likwidację nauczania religii w szkołach byłą akcja usuwania krzyży.… Kontynuuj czytanie Usunięcie nauczania religii ze szkół kutnowskich w okresie rządów Władysława Gomułki

Pierwsze dni wojny z Niemcami w świetle wspomnień Janusza Krzemińskiego

Kutno jako ważny ośrodek wojskowy, a przede wszystkim węzeł komunikacyjny i było istotnym punktem strategicznym na mapie obronności kraju w 1939 roku. W miesiącach poprzedzających wybuch wojny władze polskie podjęły szereg działań mających na celu przygotowanie społeczeństwa do wojny. Intensywną działalność w tej dziedzinie prowadziła Komenda Powiatowa Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Już w marcu 1939 roku przeprowadzono w Polsce… Kontynuuj czytanie Pierwsze dni wojny z Niemcami w świetle wspomnień Janusza Krzemińskiego