Tematy zajęć Uniwersytetu Dziecięcego

Tematy zajęć Uniwersytetu Dziecięcego do pobrania w pdf
Uniwersytet Dziecięcy tematyka 

Temat zajęć

Dyscyplina naukowa

Klasa

Podstawa programowa /kształcone kompetencje ucznia

Sposób realizacji

Latające kwiaty

Przyroda/biologia /entomologia

Klasa I

odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia

Prezentacja multimedialna,

pogadanka, wykład,zajęcia manualne

Poznajemy herby Kutna (konspekt)

Historia/regionalizm

Klasa I

opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne

Prelekcja, prezentacja multimedialna, zajęcia manualne

Po co owadom zapylający dym?

Przyroda/biologia/entomologia

Klasa I

odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia

Prezentacja multimedialna, doświadczenie, kreatywne myślenie

Co mieszka w stawach?

Przyroda/biologia

Klasa I

rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną

Prezentacja multimedialna, doświadczenie, kreatywne myślenie

Jak powstaje rzeźba?

Historia sztuki

Klasa I

nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową,wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

Praca w grupach, zabawa ruchowa, film, twórcze myślenie

Co można zobaczyć na portrecie?

Historia sztuki

Klasa I

nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architekturę, grafikę komputerową, wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych

Praca w grupach, zabawa ruchowa, film, twórcze myślenie

Drapieżniki lasów polskich

Przyroda/biologia

Klasa I

rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną

Prelekcja, prezentacja multimedialna, zajęcia manualne i audialne

Tajemnice jaskiń

Geologia

Klasa II

odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia

Prezentacja multimedialna, doświadczenie, kreatywne myślenie

Jak to w izbie wiejskiej było?

Historia/etnografia

Klasa II

opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek, wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich

Prezentacja multimedialna,

pogadanka, wykład

Skąd się wzięły pieniądze?

Historia/ numizmatyka/ ekonomia

Klasa II

opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek

Prezentacja, twórcze myślenie, badania, doświadczenia

Pierzaści mieszańcy lasów

Przyroda/biologia ornitologia

Klasa II

rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną

Prezentacja multimedialna,

pogadanka, wykład,zajęcia manualne

Animacja dla początkujących

Historia sztuki/ kinematografia

Klasa II

nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej,

Wykład, warsztaty, prezentacja

Ludowe tradycje wielkanocne

Etnografia

Klasa II

wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich

Warsztaty, prelekcja

Skąd się biorą słowa?

Język polski/ Etymologia

Klasa II

korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata

Ćwiczenia, wykład, warsztaty

Czy przy ulicy Szewskiej mieszkają szewcy, czyli wirtualny spacer po Kutnie

Historia/ regionalizm

Klasa III

opowiada ciekawostki historyczne dotyczące regionu, kraju, wyróżniając w nich postaci fikcyjne i realne

Pogadanka, praca twórcza, prezentacja, warsztaty

Jak powstało pismo?

Historia

Klasa III

opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek

Prelekcja, praca twórcza,

Co jedzono na dworze królewskim?

Historia

Klasa III

opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywności ten dorobek

Praca w grupach, twórcze myślenie, prezentacja, pogadanka

Zakamarki świata

Historia/geografia

Klasa III

odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia

Prelekcja, praca badawcza, twórcze myślenie

Jak odnaleźć własne korzenie?

Historia/ genealogia

Klasa III

opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach

Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca indywidualna

ABC filozofii

Historia filozofii

Klasa III

naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł

Wykład, warsztaty, zajęcia manualne

Zielnik prababci

Przyroda/biologia/botanika

Klasa III

planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo-skutkowego i czasowego

praca doświadczalna, warsztaty

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni