Zbiory muzealne liczą kilkanaście tysięcy różnego rodzaju obiektów. Główny zasób stanowią zdjęcia i dokumenty obrazujące dzieje kutnowskich rodzin, przemysłu, handlu i rzemiosła, działalność organizacji i stowarzyszeń. W zbiorach znajdują ponadto różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. Szczególnie imponująco prezentuje się zbiór fotografii i pamiątek dotyczących 37 PP, stacjonującego w Kutnie w okresie międzywojennym. Do ciekawszych eksponatów związanych z Bitwą nad Bzurą możemy zaliczyć: kurtkę mundurową płk. Mieczysława Mozdyniewicza, ciężki karabin maszynowy systemu Browning wz. 1930 oraz granatnik wz. 1936. Większość prezentowanych na wystawie zbiorów przekazali sami uczestnicy, bądź rodziny uczestników Bitwy nad Bzurą. Duża część pamiątek pochodzi ze znalezisk na terenie walk. Znaczną część pozyskanych eksponatów stanowią mapy i plany Kutna oraz powiatu kutnowskiego. W ostatnim czasie zbiory muzealne zostały wzbogacone przez eksponaty z kolekcji Andrzeja Nieuważnego związane z Napoleonem Bonaparte. Oddzielną częścią zbiorów są eksponaty pozyskane w wyniku wykopalisk archeologicznych w Kutnie i Łąkoszynie. W dziedzinie etnografii ciekawie prezentuje się kolekcja rzeźby lokalnych twórców ludowych oraz pamiątki po artyście Stanisławie Kurmanie. Efekty pracy naukowej prezentujemy podczas konferencji, debat i paneli dyskusyjnych. Publikujemy je w wydawnictwach muzealnych takich jak: „Kutnowski Słownik Biograficzny” i „Studia i materiały, z dziejów Kutna i powiatu”. Zachęcamy również do korzystania z naszych katalogów muzealnych udostępnionych w katalogu on-line.