Nowa rzeczywistość lat 1945-48, w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim

Książka dr. Piotra A. Stasiaka jest próbą przedstawienia obrazu kształtowania się nowej rzeczywistości politycznej i społeczno – gospodarczej na obszarze powiatów: kutnowskiego, gostynińskiego i łowickiego w latach 1945 – 1948 przede wszystkim w oparciu o źródła archiwalne. W pracy zostały przedstawione mechanizmy powstawania i umacniania się nowej władzy w tych powiatach, które mimo podobnego charakteru gospodarczego oraz porównywalnego potencjału ludzkiego,… Kontynuuj czytanie Nowa rzeczywistość lat 1945-48, w powiatach: kutnowskim, gostynińskim i łowickim

Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej

Autor książki, dr Jacek Saramonowicz opisuje życie polityczne, gospodarcze i społeczno-polityczne Kutna i powiatu kutnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Publikacja składa się z VI rozdziałów. Rozdział I zawiera informacje na temat kształtowania się terytorium powiatu z uwzględnieniem zmian w podziałach administracyjnych kraju, województwa i powiatu kutnowskiego. Istotnym przedmiotem rozważań stała się struktura wyznaniowo – narodowościowa, społeczna i zawodowa ludności powiatu.… Kontynuuj czytanie Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej

Kutnowski Słownik Biograficzny

Pomysł opracowania i wydania Kutnowskiego Słownika Biograficznego zrodził w gronie miejscowych historyków o liczącym się dorobku z zakresu dziejów lokalnych. Biografie dotyczą postaci związanych z terytorium powiatu kutnowskiego. Na liście haseł osobowych znalazły się osoby: urodzone w Kutnie i powiecie, mieszkające, pracujące, pochowane na cmentarzach. Obok kryteriów natury formalnej, np. nieżyjący prezydenci miasta czy starostowie powiatu, hierarchowie Kościołów, wyżsi oficerowie,… Kontynuuj czytanie Kutnowski Słownik Biograficzny