Kutnowski Słownik Biograficzny

Pomysł opracowania i wydania Kutnowskiego Słownika Biograficznego zrodził w gronie miejscowych historyków o liczącym się dorobku z zakresu dziejów lokalnych. Biografie dotyczą postaci związanych z terytorium powiatu kutnowskiego. Na liście haseł osobowych znalazły się osoby: urodzone w Kutnie i powiecie, mieszkające, pracujące, pochowane na cmentarzach. Obok kryteriów natury formalnej, np. nieżyjący prezydenci miasta czy starostowie powiatu, hierarchowie Kościołów, wyżsi oficerowie, w tym generalicja, politycy, posłowie i senatorowie, naukowcy i profesorowie wyższych uczelni, artyści, literaci, przemysłowcy, zasłużeni lekarze i prawnicy, wybitni sportowcy etc., przyjęto zasadę uznaniową. Polega ona na tym, że w słowniku ujęte będą osoby zasłużone dla lokalnej społeczności na wszystkich płaszczyznach życia. Zakres terytorialny pracy, jak wspomniano, jest ściśle określony. Niekiedy w słowniku pojawiają się osoby pochodzące z pogranicza powiatu, ale w jakiś sposób związane z Kutnem. Biogramy osób ze wszystkich gmin powiatu reprezentują rozmaite sfery życia społecznego i różne epoki. Mocną stroną prezentowanych biogramów, jest wykorzystanie przez autorów zbiorów rodzinnych dotyczących poszczególnych postaci. Objętość haseł jest zróżnicowana i waha się od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy znaków łącznie z literaturą i źródłami. W słowniku prezentowane są postaci znane w regionie, jak również i te zapomniane. Słownik Biograficzny jest tworzony w formie tzw. słownika holenderskiego, w którym kolejne tomy kompletowane są w zależności od napływu biogramów przygotowanych przez autorów, co jest jego atutem. Dotychczas drukiem ukazały się cztery tomy słownika.

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni