Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej

Autor książki, dr Jacek Saramonowicz opisuje życie polityczne, gospodarcze i społeczno-polityczne Kutna i powiatu kutnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Publikacja składa się z VI rozdziałów. Rozdział I zawiera informacje na temat kształtowania się terytorium powiatu z uwzględnieniem zmian w podziałach administracyjnych kraju, województwa i powiatu kutnowskiego. Istotnym przedmiotem rozważań stała się struktura wyznaniowo – narodowościowa, społeczna i zawodowa ludności powiatu. Rozdział II dotyczy pierwszego okresu kształtowania się lokalnej administracji oraz walk o granice państwa polskiego. Dużo miejsca poświęcono zobrazowaniu postaw społeczeństwa polskiego wobec najazdu bolszewickiego 1920 r. Rozdział III poświęcony został omówieniu życia politycznego w latach 1921 – 1939. Gospodarka powiatu kutnowskiego została scharakteryzowana w rozdziale IV. Problemy ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kutnowskiego były przedmiotem rozważań w rozdziale V. Rozdział VI prezentuje elementy życia społecznego mieszkańców powiatu kutnowskiego, przede wszystkim stan oświaty i kultury. Książka napisana została w oparciu źródła archiwalne zgromadzone w Archiwum Państwowym w Płocku – Oddział w Kutnie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, Archiwum Państwowym w Toruniu – Oddział we Włocławku, Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Archiwum Państwowym w Łodzi. Autor korzystał także z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 4 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni