Przestępstwa i zbrodnie żołnierzy sowieckich w Kutnie i powiecie w latach 1945 -46.

Od 1944 r. przez ziemie polskie w kierunku Berlina maszerowała zwycięska Armia Czerwona. Początkowo mieszkańcy Kutna w większości przyjmowali wkroczenie „wyzwolicieli” z entuzjazmem i wdzięcznością. Skończyła się bowiem okupacja niemiecka. Chociaż zdawano sobie sprawę, że Polska będzie w strefie wpływów sowieckich, to jednak przeważała nadzieja na pełną demokratyzację życia społeczno – politycznego. Szybko jednak nadzieje te zostały rozwiane. Entuzjazm i… Kontynuuj czytanie Przestępstwa i zbrodnie żołnierzy sowieckich w Kutnie i powiecie w latach 1945 -46.

Antykościelna działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie w latach 1945 – 1961.

Wraz z postępującą ofensywą armii czerwonej w drugiej połowie 1944 r. w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (dalej MBP) utworzono siedem grup operacyjnych, których celem było tworzenie Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (dalej PUBP). Grupa mająca zająć się organizacją struktur na terenie województwa łódzkiego liczyła 94 osoby. Jej kierownikiem został płk. Mieczysław Moczar. Członkowie grupy musieli posiadać „atestat mundurowy i zbrojeniowy,… Kontynuuj czytanie Antykościelna działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kutnie w latach 1945 – 1961.

Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec PSL w powiecie kutnowskim w latach 1945–1948.

Życie społeczno – polityczne w Polsce, po II wojnie światowej, uległo głębokim przeobrażeniom w porównaniu z okresem II Rzeczypospolitej. Na terenie powiatu kutnowskiego tuż po wyzwoleniu największe znaczenie posiadały trzy partie: Stronnictwo Ludowe (dalej: SL), Polska Partia Robotnicza (dalej: PPR) i Polska Partia Socjalistyczna (dalej: PPS). Były to partie o charakterze lewicowym. Obóz sanacyjny i endecja nie odgrywały już żadnego… Kontynuuj czytanie Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec PSL w powiecie kutnowskim w latach 1945–1948.