Przedszkole, “Tygodnik „Praca”, nr 2 (66), 11 stycznia 1931 r.

Wielce ruchliwy Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet uruchamia w bież. miesiącu wzorcowe przedszkole z oddziałem przygotowawczym dla dzieci od lat 3-ch. Inicjatywie tej należy przyklasnąć gorąco, gdyż brak przedszkola dawał się odczuć w Kutnie już od dawna. Szczególnie dotkliwie ten stan rzeczy uderzał w rodziców, którzy z takich czy innych powodów nie mogą się osobiście w ciągu dnia opiekować. Inicjatywa wyszła… Kontynuuj czytanie Przedszkole, “Tygodnik „Praca”, nr 2 (66), 11 stycznia 1931 r.

Dni przeciwgruźlicze, “Tygodnik „Praca”, nr 2 (66), 11 stycznia 1931 r.

Okres „Dni przeciwgruźliczych” rb. Trwa już w całej pełni na terenie naszego Państwa. Przystępując do organizacji „Dni’ na terenie pow. Kutnowskiego, zdajemy sobie sprawę z trudności, wynikających z przykrych warunków gospodarczych i finansowych ogółu ludności. Rozumiemy jednak, iż ten stan ludności ten większe nakłada na nas obowiązki i wzywa, by zbiorowym wysiłku każdy kto może, przyczynił się do wzmocnienia walki… Kontynuuj czytanie Dni przeciwgruźlicze, “Tygodnik „Praca”, nr 2 (66), 11 stycznia 1931 r.