Dni przeciwgruźlicze, “Tygodnik „Praca”, nr 2 (66), 11 stycznia 1931 r.

Okres „Dni przeciwgruźliczych” rb. Trwa już w całej pełni na terenie naszego Państwa. Przystępując do organizacji „Dni’ na terenie pow. Kutnowskiego, zdajemy sobie sprawę z trudności, wynikających z przykrych warunków gospodarczych i finansowych ogółu ludności. Rozumiemy jednak, iż ten stan ludności ten większe nakłada na nas obowiązki i wzywa, by zbiorowym wysiłku każdy kto może, przyczynił się do wzmocnienia walki z gruźlicą. W walce tej nierównie słabym przeciwni9kiem jest młodzież nasza, o którą winna iść największa troska. Pamiętając, iż 75% dochodu z akcji „Dni Przeciwgruźliczych” idzie na kolonje dla dzieci naszego powiatu, zagrożonych gruźlicą, – apelujemy gorąco dl Wszystkich o pomoc, by fundusz ten w rb. Nie zawiódł. Przypominamy, iż w roku ub. 200 dzieci przebywało na kolonjach letnich przeciwgruźliczych. Rok bieżący, gorszy pod względem warunków bytowania, nie może zawieść nadziei dziecięcych. Za Zarząd T-wa Przeciwgruźliczego

(-) J. Zbikowska
‘ (-) Dr Jędraszko

Ze zbiorów regionalnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni