Pod koniec XX wieku znacznie wzrosło zainteresowanie społeczne dziejami regionalnymi. W propagowaniu historii regionalnej ogromną rolę odgrywają instytucje samorządowe takie jak Muzeum Regionalne w Kutnie. W 2012 roku władze samorządowe Kutna zdecydowały o przyjęciu „PROGRAMU EDUKACJI REGIONALNEJ – „KUTNO POPRZEZ WIEKI”.W ramach programu opracowano szereg scenariuszy zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Zajęcia poza tradycyjnymi metodami można realizować w formie wycieczek, gier dydaktycznych, konkursów, projektów.
Muzeum Regionalne w Kutnie posiada również ofertę edukacyjną dla uczniów. Dla najmłodszych proponujemy cykl zajęć pod nazwą „Akademia Przedszkolaka”, dla nieco starszych „Uniwersytet Dziecięcy”, a także program edukacyjny tematycznie związany z czasami unii polski – saskiej. W trakcie opracowywania są założenia oferty edukacyjnej związanej z nową ekspozycją muzealną dotyczącą dziejów Kutna. Podsumowaniem i sprawdzianem efektów edukacyjnych jest organizowany co roku sprawdzian wiedzy pod nazwą: „Wielki test z historii Kutna”.