Założenia i cele

ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. Ogólne informacje
1. Idea założenia Uniwersytetu Dziecięcego narodziła się siedem lat temu. Koncepcja jego powołania zbiegła się z potrzebami naszej najmłodszej grupy odbiorców – dzieci z klas I-III, dla których kontakt z instytucją kultury przybrał formę regularnych spotkań raz w miesiącu.
2. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku, a kończy uroczystą galą w czerwcu. Nasi mali studenci, niczym na prawdziwym uniwersytecie, za udział w wykładach i warsztatach otrzymują wpisy do indeksu. Kształcimy interdyscyplinarnie, biorąc pod uwagę podstawę programową w szkole podstawowej oraz zainteresowania uczniów.
3. Zajęcia prowadzone są w obszarach: geografii, historii, historii sztuki, przyrody, etnografii, a nawet kinematografii i filozofii.
4. Cieszy fakt, iż z roku na rok wzrasta liczba słuchaczy. Średnio jest to 700 studentów w każdym semestrze.

II. Cele zajęć
 > wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
> wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii
> wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się
umożliwienie nabywania doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka
> wspieranie dostrzegania środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska.

 III. Często zadawane pytania:
1. Jak się zapisać?
Można wysłać zgłoszenie klasy/szkoły na e -mail: przewodnik@muzeumkutno.com lub ratusz@muzeumkutno.com. Zgłoszenia telefoniczne pod numerem: 505 019 890
2. Jakie są koszty uczestnictwa w zajęciach?
Jedna lekcja kosztuje 2. 50 zł od studenta.
3. Kto prowadzi zajęcia?
Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin zycia.
4. Gdzie odbywają się zajęcia?
W czasie remontu głównej siedziby MRK zajęcia odbywają się w szkołach.
* Po otwarciu nowego kompleksu muzealnego zajęcia będą prowadzone w salach edukacyjnych Muzeum Pałac Saski w Kutnie.
5. Jaki jest limit miejsc?
30 grup – klas
6. Jakie materiały są wykorzystywane podczas zajęć?
Prezentacje multimedialne, fotografie, materiały filmowe, eksponaty
7. Jak długo trwają zajęcia?
Jedna lekcja trwa 45 minut

 

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni