Konsultacje społeczne

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące wpisania rzeźby kutnowskiej na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z konwencją UNESCO. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października o godzinie 11.00 w Kutnowskim Domu Kultury. Liczymy na Państwa udział i zaangażowanie.

Muzeum Regionalne w Kutnie z trzecim dofinansowaniem. Tym razem z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Muzeum Regionalne w Kunie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 39000 zł na realizację projektu „Pejzaże pamięci. Wspomnienia uczennic z lat 1969-1973 jako wynik etnograficznych badań naukowych” napisanego w ramach programu Ministra pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocji Sportu, nr projektu 550710, kwota dofinansowania 39 000 zł, całkowita wartość projektu 44 000 zł.… Kontynuuj czytanie Muzeum Regionalne w Kutnie z trzecim dofinansowaniem. Tym razem z Ministerstwa Edukacji i Nauki