Tajemnica aresztowania Ludonmira Sakowicza

Ludomir Sakowicz znany przedwojenny adwokat kutnowski, w czasie okupacji prokurator Sądu Specjalnego Delegatury Rządu na Kraj na miasto Warszawę, po wojnie aktywny członek Polskiej Partii Socjalistycznej w Kutnie. Po wykluczeniu z PPS, za odmienne stanowisko wobec referendum, pracował jako adwokat, a tuż przed aresztowaniem jako radca prawny Państwowej Fabryki Narzędzi Rolniczych w Kutnie.