W tym miejscu prezentujemy biogramy mieszkańców Kutna, którzy w I połowie XX wieku walczyli o niepodległość Polski.