W tym miejscu prezentujemy biogramy osób związanych z Kutnem i regionem. Są to postaci zasłużone dla lokalnej społeczności na różnych dziedzinach życia społecznego, te bardziej znane i te nieco zapomniane. Na liście haseł osobowych znalazły się osoby urodzone w Kutnie i powiecie, tu mieszkające, pracujące lub pochowane na tutejszych cmentarzach. Wśród nich znajdują się burmistrzowie miasta, starostowie, hierarchowie Kościołów, wojskowi, posłowie i senatorowie, naukowcy i profesorowie wyższych uczelni, artyści, literaci, przemysłowcy, zasłużeni lekarze i prawnicy, wybitni sportowcy itp.