Siedzibą Muzeum Regionalnego od 1981 roku jest dawny ratusz miejski w Kutnie. Budynek w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiego, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego. W 1961 roku zaadaptowano dawną bramę wjazdową na hol w celu zwiększenia funkcjonalności budynku. Przeprowadzony od czerwca do grudnia 2001 remont elewacji zewnętrznej ratusza uwzględnił projekt restauracji fasad wg. projektu inż. Henryka Siudera z 1981 roku i przywrócił mu klasycystyczną formę. Muzeum Regionalne w Kutnie powstało jako placówka wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość. Obecnie trwają pracę nad reorganizacją muzeum w związku z prowadzoną rewaloryzacją Pałacu Podróżnego Augusta III.