Kutno posiada szereg zabytków związanych z ciekawymi wydarzeniami z przeszłości. Prezentujemy Państwu propozycje trzech tematycznych spacerów. Pierwszy dotyczy tradycji wojskowych miasta i związany jest ze stacjonującym tu w okresie międzywojennym 37 PP. Drugi szlak przybliża najważniejsze zabytki architektoniczne Kutna. Trzeci szlak prowadzi nas śladami społeczności żydowskiej, która w XIX wieku stanowiła tu dominującą grupę mieszkańców miasta.