Kutnowski Słownik Biograficzny, szkice o ludziach i czasach. Tomy III – IV

25,00

Kategoria: Product ID: 1799

Opis

Pomysł opracowania i wydania Kutnowskiego Słownika Biograficznego zrodził w gronie miejscowych historyków o liczącym się dorobku z zakresu dziejów lokalnych. Biografie dotyczą postaci związanych z terytorium powiatu kutnowskiego. Na liście haseł osobowych znalazły się osoby: urodzone w Kutnie i powiecie, mieszkające, pracujące, pochowane na cmentarzach. Obok kryteriów natury formalnej, np. nieżyjący prezydenci miasta czy starostowie powiatu, hierarchowie Kościołów, wyżsi oficerowie, w tym generalicja, politycy, posłowie i senatorowie, naukowcy i profesorowie wyższych uczelni, artyści, literaci, przemysłowcy, zasłużeni lekarze i prawnicy, wybitni sportowcy etc., przyjęto zasadę uznaniową. Polega ona na tym, że w słowniku ujęte będą osoby zasłużone dla lokalnej społeczności na wszystkich płaszczyznach życia.
Zakres terytorialny pracy, jak wspomniano, jest ściśle określony.
Niekiedy w słowniku pojawiają się osoby pochodzące z pogranicza powiatu, ale w jakiś sposób związane z Kutnem. Biogramy osób ze wszystkich gmin powiatu reprezentują rozmaite sfery życia społecznego i różne epoki. Mocną stroną prezentowanych biogramów, jest wykorzystanie przez autorów zbiorów rodzinnych dotyczących poszczególnych postaci. Objętość haseł jest zróżnicowana i waha się od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy znaków łącznie z literaturą i źródłami. W słowniku prezentowane są postaci znane w regionie, jak również i te zapomniane. Słownik Biograficzny jest tworzony w formie tzw. słownika holenderskiego, w którym kolejne tomy kompletowane są w zależności od napływu biogramów przygotowanych przez autorów, co jest jego atutem. Dotychczas drukiem ukazały się cztery tomy słownika.