Założenia i cele

ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. Ogólne informacje
1. Idea założenia Uniwersytetu Dziecięcego narodziła się w 2012 roku. Koncepcja jego powołania zbiegła się z potrzebami naszej najmłodszej grupy odbiorców – dzieci z klas I-III, dla których kontakt z instytucją kultury przybrał formę regularnych spotkań raz w miesiącu.
2. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku, a kończy uroczystą galą w czerwcu. Nasi mali studenci, niczym na prawdziwym uniwersytecie, za udział w wykładach i warsztatach otrzymują wpisy do indeksu. Kształcimy interdyscyplinarnie, biorąc pod uwagę podstawę programową w szkole podstawowej oraz zainteresowania uczniów.
3. Zajęcia prowadzone są w obszarach: geografii, historii, historii sztuki, przyrody, etnografii, a nawet kinematografii i filozofii.

II. Cele zajęć
 > wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
> wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii
> wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się
umożliwienie nabywania doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka
> wspieranie dostrzegania środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska.

 

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni