Кутновский дворец находился на маршруте перемещения не только короля и его двора. Он связывал историю Саксонии и Республики Польши не только во времена польско-саксонского союза, но также и в XIX веке. Со времен Варшавского герцогства до национальных восстаний, после их падения, дороги из Польши вели через Кутно в Дрезден, который был местом эмиграции поляков, в том числе и жителей Кутна. Саксония до 70-х годов XIX века была государством, благоприятствующим полякам. Обе страны с XVIII века объединяла общая неприязнь и даже враждебность к Пруссии. Только лишь воссоединение Германии и политика Отто фон Бисмарка изменили эти отношения.

Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

W epoce nowożytnej podróżowanie było zjawiskiem tyleż częstym, co złożonym i różnorodnym w swej specyfice. Podróż określano wówczas nierzadko terminem „peregrynacja”, pochodzącym od łacińskiego słowa peregrinatio, oznaczającego podróżowanie po obcych krajach (w języku staropolskim używano określenia „cudze kraje”), przebywanie poza krajem oraz w sensie religijnym pielgrzymkę. Od XVI wieku podróżowanie stało się też zjawiskiem stricte historycznym, zmiennym w czasie i… Kontynuuj czytanie Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów

Unia personalna polsko-saska, rozpoczęta elekcją, a następnie koronacją Augusta II Mocnego w 1697 roku, wprowadzała dużą zmianę w dotychczasowych relacjach między królem a narodem politycznym, czyli szlachtą Rzeczypospolitej. Oznaczała nie tylko nowy etap w systemie sprawowania władzy, lecz także stała się dla Polaków i Saksończyków szansą na zetknięcie się z inną kulturą, życiem artystycznym i literackim także. Z tej możliwości… Kontynuuj czytanie Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów