Кутновский дворец находился на маршруте перемещения не только короля и его двора. Он связывал историю Саксонии и Республики Польши не только во времена польско-саксонского союза, но также и в XIX веке. Со времен Варшавского герцогства до национальных восстаний, после их падения, дороги из Польши вели через Кутно в Дрезден, который был местом эмиграции поляков, в том числе и жителей Кутна. Саксония до 70-х годов XIX века была государством, благоприятствующим полякам. Обе страны с XVIII века объединяла общая неприязнь и даже враждебность к Пруссии. Только лишь воссоединение Германии и политика Отто фон Бисмарка изменили эти отношения.

Splendor królewskiej rezydencji powraca.

Prace budowlane prowadzone w związku z rewitalizacją kompleksu Pałacu Saskiego w Kutnie, trwające od kwietnia 2019 roku, są na ukończeniu. Niebawem rozpoczną się czynności związane z obiorem obiektu od wykonawcy firmy „Krol” z Kłodawy. W ciągu niespełna czterech lat poddano pracom budowlanym, archeologicznym, konserwatorskim, rekonstrukcyjnym, wykończeniowym w przypadku pałacu powierzchnię użytkową blisko 550 m2 i ponad 5000 m3 kubatury. Oprócz… Kontynuuj czytanie Splendor królewskiej rezydencji powraca.

Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

W epoce nowożytnej podróżowanie było zjawiskiem tyleż częstym, co złożonym i różnorodnym w swej specyfice. Podróż określano wówczas nierzadko terminem „peregrynacja”, pochodzącym od łacińskiego słowa peregrinatio, oznaczającego podróżowanie po obcych krajach (w języku staropolskim używano określenia „cudze kraje”), przebywanie poza krajem oraz w sensie religijnym pielgrzymkę. Od XVI wieku podróżowanie stało się też zjawiskiem stricte historycznym, zmiennym w czasie i… Kontynuuj czytanie Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży