Kutnowski pałac znajdował się na trasie przejazdu nie tylko króla i jego dworu. Łączył historię Saksonii i Rzeczpospolitej w czasach unii polsko – saskiej, ale także w XIX wieku. Od czasów Księstwa Warszawskiego po powstania narodowe, po ich upadku drogi z Rzeczpospolitej wiodły przez Kutno do Drezna, które było miejscem emigracji Polaków, także mieszkańców Kutna. Saksonia aż do lat 70 – tych XIX wieku była państwem sprzyjającym Polakom. Oba kraje łączyła od XVIII wieku wspólna niechęć, a nawet wrogość do Prus. Dopiero zjednoczenie Niemiec i polityka Otto von Bismarcka zmieniło te relacje.

Splendor królewskiej rezydencji powraca.

Prace budowlane prowadzone w związku z rewitalizacją kompleksu Pałacu Saskiego w Kutnie, trwające od kwietnia 2019 roku, są na ukończeniu. Niebawem rozpoczną się czynności związane z obiorem obiektu od wykonawcy firmy „Krol” z Kłodawy. W ciągu niespełna czterech lat poddano pracom budowlanym, archeologicznym, konserwatorskim, rekonstrukcyjnym, wykończeniowym w przypadku pałacu powierzchnię użytkową blisko 550 m2 i ponad 5000 m3 kubatury. Oprócz… Kontynuuj czytanie Splendor królewskiej rezydencji powraca.

Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

W epoce nowożytnej podróżowanie było zjawiskiem tyleż częstym, co złożonym i różnorodnym w swej specyfice. Podróż określano wówczas nierzadko terminem „peregrynacja”, pochodzącym od łacińskiego słowa peregrinatio, oznaczającego podróżowanie po obcych krajach (w języku staropolskim używano określenia „cudze kraje”), przebywanie poza krajem oraz w sensie religijnym pielgrzymkę. Od XVI wieku podróżowanie stało się też zjawiskiem stricte historycznym, zmiennym w czasie i… Kontynuuj czytanie Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży