Kutnowski pałac znajdował się na trasie przejazdu nie tylko króla i jego dworu. Łączył historię Saksonii i Rzeczpospolitej w czasach unii polsko – saskiej, ale także w XIX wieku. Od czasów Księstwa Warszawskiego po powstania narodowe, po ich upadku drogi z Rzeczpospolitej wiodły przez Kutno do Drezna, które było miejscem emigracji Polaków, także mieszkańców Kutna. Saksonia aż do lat 70 – tych XIX wieku była państwem sprzyjającym Polakom. Oba kraje łączyła od XVIII wieku wspólna niechęć, a nawet wrogość do Prus. Dopiero zjednoczenie Niemiec i polityka Otto von Bismarcka zmieniło te relacje.

Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

W epoce nowożytnej podróżowanie było zjawiskiem tyleż częstym, co złożonym i różnorodnym w swej specyfice. Podróż określano wówczas nierzadko terminem „peregrynacja”, pochodzącym od łacińskiego słowa peregrinatio, oznaczającego podróżowanie po obcych krajach (w języku staropolskim używano określenia „cudze kraje”), przebywanie poza krajem oraz w sensie religijnym pielgrzymkę. Od XVI wieku podróżowanie stało się też zjawiskiem stricte historycznym, zmiennym w czasie i… Kontynuuj czytanie Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów

Unia personalna polsko-saska, rozpoczęta elekcją, a następnie koronacją Augusta II Mocnego w 1697 roku, wprowadzała dużą zmianę w dotychczasowych relacjach między królem a narodem politycznym, czyli szlachtą Rzeczypospolitej. Oznaczała nie tylko nowy etap w systemie sprawowania władzy, lecz także stała się dla Polaków i Saksończyków szansą na zetknięcie się z inną kulturą, życiem artystycznym i literackim także. Z tej możliwości… Kontynuuj czytanie Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów