Wettynowie byli królami Rzeczpospolitej elektorami Saksonii. Przywódcami państw protestanckich w Rzeszy, a zarazem katolickimi królami na polskim tronie. W czasach unii personalnej próbowali stworzyć wspólny dwór dla obu unijnych państw. Tym kręgu znalazło się wiele interesujących postaci, które wywarły wpływ na historię obu krajów. Wettynowie to także dynastia, która dzięki posiadaniu licznego potomstwa, posiadała rozległe koligacje z rodami panującymi niemal w całej Europie. Ambicje Wettynów dotyczyły również korony cesarskiej, której nigdy nie udało im się osiągnąć.

O polityce w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Adam Perłakowski to polski historyk, profesor uczelni w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny znawca historii Polski XVIII w., a szczególnie dziejów unii polsko-saskiej, znaczenia dworu drezdeńskiego w kontaktach z Rzecząpospolitą oraz problemów gospodarczych Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w.  

Co jadał król w Kutnie i nie tylko

Dr hab. Jarosław Dumanowski profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca kulturowej historii jedzenia i alkoholu, historii kuchni staropolskiej, dawnej literatury kulinarnej i mody żywieniowej opowiada o tym, co jedzono w czasach panowania Augusta III Sasa, jak przyrządzano potrawy dla władcy i dworu. O kuchni saskiej   O dawnych przepisach kulinarnych