Wettynowie byli królami Rzeczpospolitej elektorami Saksonii. Przywódcami państw protestanckich w Rzeszy, a zarazem katolickimi królami na polskim tronie. W czasach unii personalnej próbowali stworzyć wspólny dwór dla obu unijnych państw. Tym kręgu znalazło się wiele interesujących postaci, które wywarły wpływ na historię obu krajów. Wettynowie to także dynastia, która dzięki posiadaniu licznego potomstwa, posiadała rozległe koligacje z rodami panującymi niemal w całej Europie. Ambicje Wettynów dotyczyły również korony cesarskiej, której nigdy nie udało im się osiągnąć.

Co jadał król w Kutnie i nie tylko

Dr hab. Jarosław Dumanowski profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca kulturowej historii jedzenia i alkoholu, historii kuchni staropolskiej, dawnej literatury kulinarnej i mody żywieniowej opowiada o tym, co jedzono w czasach panowania Augusta III Sasa, jak przyrządzano potrawy dla władcy i dworu. O kuchni saskiej   O dawnych przepisach kulinarnych

August III Wettyn

August III Wettin urodził się 17 października 1696 w Dreźnie. W latach 1733–1763 król Polski oraz elektor saski jako Fryderyk August II, syn Augusta II i Krystyny Eberhardyny Bayreuckiej. Nosił tytuł: Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski, czernihowski, a także dziedziczny książę saski i książę elektor. Występuje… Kontynuuj czytanie August III Wettyn