Założenia funkcjonalno-użytkowe nowej wystawy stałej opierają na rozwiązaniach stosowanych w ostatnim czasie w polskim muzealnictwie, uwzględniające potrzeby i oczekiwania odbiorców oraz współczesne wyzwania związane z potrzebą pogodzenia masowej kultury i ofertą jaką mogą zapewnić muzea, wypełniając swoje ustawowe zadania. Muzeum Regionalne w Kutnie funkcjonujące w obecnej przestrzeni nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia się dziś muzeom.
Powstanie kompleksu to szansa nie tylko na rozwój tej instytucji, ale powstanie nowej marki i wizytówki Kutna o ponadlokalnym charakterze.
Idea programowa koncepcji opiera się na wykorzystaniu unikalnego charakteru głównej „atrakcji” kompleksu – Pałacu Saskiego. Jeden z głównych celów koncepcji, czyli rewitalizacja i przywrócenie świetności pałacowi z okresu Augusta III – pozwoli na stworzenie ekspozycji i oferty kulturalnej opartej o niewykorzystany dotąd nigdzie temat unii polsko – saskiej. Odwołanie się do tematu, którego poznanie jest możliwe tylko w danym miejscu, a więc znalezienie własnej „niszy”, to dziś jeden z czynników warunkujących zainteresowanie odbiorców. Turysta poszukuje przeważnie czegoś wyjątkowego, czego nie może zobaczyć nigdzie indziej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest poszukiwanie miejsca posiadającego walor autentyczności, niestanowiącego kopii, repliki, czy udającego zabytek. Takie miejsce może powstać dzięki pałacowi w Kutnie. Unia polsko – saska i badania kultury materialnej tego okresu stają się też tematem ożywionego zainteresowania świata naukowego nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech. Muzeum może zatem być także obiektem zainteresowania naukowców, a także turystów zagranicznych.
Zasadniczym wyzwaniem ekspozycji obejmującej nie tylko pałac, ale i nowy pawilon – dawną wozownię, jest ukazanie w pałacu kulturotwórczej koegzystencji Saksonii i Rzeczpospolitej. Pozytywne aspekty, jakie niesie kultura i sztuka tego okresu, na tle ówczesnych stosunków politycznych zostaną ukazane w sposób agonistyczny, pokazujący różnorodne spojrzenia na ten okres dziejów. Integralną częścią wykorzystującą charakter obiektu i zachowane źródła będzie ekspozycja poświęcona historii pałacu, nadająca mu charakter autentyczności funkcji i czasu. Historia pałacu, jego funkcje oraz zachowane źródła pozwalają skonstruować w przyszłości różnorodną i bogatą ofertę nie tylko wystawienniczą, ale i kulturalną.
Dalsza część ekspozycyjna znajdująca się w nowym pawilonie to część poświęcona dziejom miasta, uwzględniająca program nauczania szkolnego oraz najważniejsze wydarzenia w historii Kutna, ukazujące również związki mieszkańców i wydarzeń z Saksonią.
Na kompleks mają się składać: Pałac Saski, Ratusz, pawilon – dawna wozownia, łącznik między ratuszem a pałacem, łącznik między pawilonem a ratuszem. Taki zestaw i układ budynków zapewnia poruszanie się po kompleksie bez konieczności wychodzenia z budynków na zewnątrz. Zapewni to komfort pobytu, zwłaszcza w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Rozmieszczenie ekspozycji i układ sal ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na trwający proces badań układu wnętrz i opracowanie projektu przez architekta oraz jest uzależniony od oceny konserwatorskiej i zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Do zwiedzanie pozostaje nadal ekspozycja w Muzeum Bitwy nad Bzurą, która ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły nad Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitwę Kampanii Wrześniowej 1939 roku.