Od początku swojej działalności Muzeum Regionalne opracowało kilkadziesiąt wystaw czasowych, tematycznie związanych z różnymi rocznicowymi wydarzeniami przypadającymi w danym roku. Prezentowane one były zarówno w budynku muzeum, jak i na planszach eksponowanych poza obiektem.