• English
  • German
  • Polish
  • Russian
0 items - 0,00zł 0

Kutno’s palace was located on the route not only of the king and his court. It connected the history of Saxony and the Republic during the Polish-Saxon Union, but also in the 19th century. From the time of the Duchy of Warsaw to the national uprisings the roads from the Republic led through Kutno to Dresden, which was a place of emigration of Poles, including residents of Kutno. Saxony until the 1970s was a country that favoured Poles. Since the 18th century, the two countries have shared a common dislike and even hostility to Prussia. It was only the unification of Germany and the politics of Otto von Bismarck that changed these relations.

Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

W epoce nowożytnej podróżowanie było zjawiskiem tyleż częstym, co złożonym i różnorodnym w swej specyfice. Podróż określano wówczas nierzadko terminem „peregrynacja”, pochodzącym od łacińskiego słowa peregrinatio, oznaczającego podróżowanie po obcych krajach (w języku staropolskim używano określenia „cudze kraje”), przebywanie poza krajem oraz w sensie religijnym pielgrzymkę. Od XVI wieku podróżowanie stało się też zjawiskiem stricte historycznym, zmiennym w czasie i… Kontynuuj czytanie Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII wieku. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży

Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów

Unia personalna polsko-saska, rozpoczęta elekcją, a następnie koronacją Augusta II Mocnego w 1697 roku, wprowadzała dużą zmianę w dotychczasowych relacjach między królem a narodem politycznym, czyli szlachtą Rzeczypospolitej. Oznaczała nie tylko nowy etap w systemie sprawowania władzy, lecz także stała się dla Polaków i Saksończyków szansą na zetknięcie się z inną kulturą, życiem artystycznym i literackim także. Z tej możliwości… Kontynuuj czytanie Między Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta III Wettynów