Niecodzienną formą edukacji jest działalność Kutnowskiej Grupy Tańca Dawnego „La Danse”. To grupa, która powstała i działa dzięki wolontariuszom wspieranym przez Muzeum Regionalne i Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Zajmuje się popularyzacją tańca, mody i obyczajów połowy XVIII wieku. Do tej pory dzięki członkom zespołu udało się zrealizować szereg warsztatów tańca barokowego, które są organizowane od 2016 roku. Ponadto prowadzone są zajęcia warsztatowe z zakresu mody: strojów, fryzur. Ważnym elementem upowszechniania wiedzy o epoce są również przedstawienia przygotowywane w oparciu np. o teksty Jędrzeja Kitowicza. Zespół jest ważną częścią promocji nie tylko epoki, ale i kutnowskiego pałacu. Swoją aktywność nie ogranicza do Kutna, ale występuje z pokazami tańców, przedstawieniami oraz opowieściami o czasach saskich i pałacu podróżnym Augusta III na trenie Polski oraz zagranicą – na Łotwie dla Polonii, w Saksonii.

Zachęcamy do udziału w naszym zespole, a więcej o Kutnowskiej Grupie Tańca Dawnego można obejrzeć na https://www.facebook.com/LaDanseKutno.