• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

PADEREWSKI Ignacy Jan, pianista, kompozytor, premier i minister II RP

W 1918 roku Ignacy Jan Paderewski był znanym pianistą i jednym z architektów polskiej Niepodległości. Jego przybycie do Poznania, w grudniu 1918 roku, stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego. Po kilkudniowym pobycie w Poznaniu pianista udał się w dalszą podróż do Warszawy, gdzie 16 stycznia 1919 r. objął stanowisko premiera rządu RP i ministra spraw zagranicznych. I. Paderewski, jadąc… Kontynuuj czytanie PADEREWSKI Ignacy Jan, pianista, kompozytor, premier i minister II RP

DAVOUT Louis Nicolas, (1770-1823) marszałek Francji

W październiku 1806 roku Napoleon Bonaparte, po pokonaniu armii pruskiej pod Jeną i Auerstedt, wkroczył do Berlina, a wojska francuskie pod dowództwem marszałka J. Murata zaczęły dalszy marsz na Wschód. Już 16 listopada kawaleria francuska dotarła do Kutna, gdzie ujęła podjazd pruski składający się z 20 jeźdźców. Ostatecznie korpus francuski marszałka Davout zajął Kutno 18 listopada, zaś 27 listopada J.… Kontynuuj czytanie DAVOUT Louis Nicolas, (1770-1823) marszałek Francji

ABBAS II Ḥilmi Pasha

Ostatni kedyw Egiptu, panujący w latach 1892-1914. Był praprawnukiem Muhammada Alego i następcą swego ojca, Tewfika. W czasie I wojny światowej opowiedział się po stronie państw centralnych przeciwko Wielkiej Brytanii. W rezultacie Anglicy ustanowili protektorat nad Egiptem i pozbawili go władzy. Był absolwentem wiedeńskiego Theresianum (elitarnej szkoły założonej przez cesarzową Marię Teresę), którą ukończył w 1888 roku. Latem 1888 roku… Kontynuuj czytanie ABBAS II Ḥilmi Pasha