• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku z inicjatywy kutnowskich historyków i regionalistów. Prowadzi działalność naukowo – badawczą dotyczącą dziejów Kutna i regionu. Od samego początku swojego  istnienia wspiera merytorycznie Muzeum Regionalnego w Kutnie, jako strategiczny partner.

Kontakt email: kth.kutno@gmail.com