Muzeum Pałac Saski w Kutnie jest instytucją otwartą dla wszystkich grup społecznych, propagującą w kraju i za granicą przenikanie się tych dziedzin historii i kultury, które pozytywnie wpływały na stosunki polsko – niemieckie, szczególnie w okresie unii polsko – saskiej oraz upowszechniającą dzieje miasta Kutna i regionu.