MOŚCICKI Ignacy, prezydent RP

Po raz pierwszy I. Mościcki odwiedził przejazdem Kutno w 1927 roku. Prezydent zatrzymał się w drodze powrotnej w Poznania do Warszawy. Powitanie odbyło się na dworcu kolejowym, z udziałem m.in.: kompanii honorowej 37 pp, Straży Pożarnej, Tow. Gimnastycznego „Sokół”, harcerzy, hufców szkolnych i przysposobienia wojskowego, władz miasta i gmin powiatu kutnowskiego i cechów rzemieślniczych.

O godzinie 16.30 przy dźwiękach hymnu narodowego na peron wjechał pociąg prezydencki. Oficjalnego powitania Głowy Państwa dokonał wojewoda warszawski ze starostą kutnowskim i przedstawicielami wojska. W imieniu mieszkańców powiatu kutnowskiego przemawiał p. Michalski z Podczach: „Żyj nam Panie Prezydencie, jak najdłużej rządź nami dobrze, aby Polska była potężna, żeby nam wszystkim było dobrze”. Prezydent uścisnął dłoń przemawiającemu, a zebrana publiczność wydała okrzyk „Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej”. O godzinie 16.48 pociąg z Prezydentem RP wyruszył w dalszą drogę do Warszawy. Wielkim wydarzeniem nie tylko politycznym dla mieszkańców powiatu kutnowskiego była wizyta Prezydenta RP I. Mościckiego w lipcu 1928 roku. Prezydent najpierw odwiedził cukrownię w Ostrowach. W Krośniewicach powitany został przez wiceburmistrza miasta. Następnie udał się na zwiedzanie Szkoły Rolniczej w Mieczysławowie. W Kutnie na powitanie Prezydenta wybudowano specjalną bramę powitalną, którą ustawiono przy koszarach 37 pp. W uroczystości powitania brały udział władze miasta Kutna i powiatu z burmistrzem S. Gruszczyńskim i starostą W. Zbikowskim na czele oraz 37 pp, organizacje paramilitarne (Strzelec, Sokół) i liczne rzesze mieszkańców. W imieniu społeczności żydowskiej przemawiał A. Eisman. Po defiladzie wojskowej, przed siedzibą Okręgowego Towarzystwa Rolniczego (dalej: OTR) mowę powitalną wygłosił A. Skarżyński – prezes OTR. Następnie prezydent odznaczył srebrnymi Krzyżami Zasługi trzech działaczy społecznych: W. Kazimierskiego, L. Dziedziczaka i S. Jóźwiaka. Kolejnym etapem wizyty Prezydenta RP było zwiedzanie Stacji Doświadczalnej w Gołębiewie, skąd udał się do Głogowca, gdzie pokłonił się Matce Boskiej Głogowieckiej. Wizytę zakończyło przyjęcie u M. Kiniorskiego w dworze w Suchodębiu (gdzie nocował). Następnego dnia wyjechał na teren powiatu łęczyckiego.

W 1933 r. mieszkańcy Kutna byli świadkami podniosłej uroczystości wojskowej w związku z 15. leciem istnienia 37 pp. W Święcie Pułkowym uczestniczył Prezydent RP Ignacy Mościcki, który osobiście wręczył nowy sztandar dowódcy pułku ppłk Józefowi Sas – Hoszowskiemu.

dr Jacek Saramonowicz

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni