Cmentarzysko osady z czasów rzymskich w Kutnie

Łysą Góra to niewielkie wzniesienie położone między ulicami Wilczą, Orlą i Warszawskim Przedmieściem. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się ogródki działkowe, co widzimy na jednej z prezentowanych fotografii. To dzisiaj. Jednak ponad osiemdziesiąt lat temu, w 1939 r, dokonano tam ciekawego odkrycia. Natrafiono tam wówczas na popielnicowy grób ciałopalny. Niestety znaczna część cmentarzyska uległa zniszczeniu w czasie drugiej wojny. Było to miejsce wykopywania żwiru. Po zakończeniu działań wojennych profesor Konrad Jażdżewski i doktor Aleksander Gardawski z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w latach 1947 i 1948, przeprowadzili tam badania archeologiczne. Odkryto wówczas siedem grobów popielnicowych z okresu rzymskiego, czyli datowanych na schyłek II wieku naszej ery. Najciekawszym okazał się grób wojownika, który zawierał popielnicę barwy czarnej, o wyświecanej (błyszczącej) powierzchni i zdobioną ornamentem meandra. Meander jest to element dekoracyjny znany w starożytnej Grecji i Rzymie w formie poziomego pasa, złożony z powtarzających się układów linii załamanych wielokrotnie pod kątem prostym. W popielnicy tej znajdowały się przepalone kości ludzkie. Obok leżało naczynie typu terra sigillata, które prawdopodobnie stanowiło tzw. przystawkę grobową nóż, miecz intencjonalnie niszczony, umba żelazne tarcz, ostrogi, paciorki szklane i fibule. Warto przy okazji zwrócić na fakt, że ceramika terra sigillata była na terenie Cesarstwa Rzymskiego. W takiej sytuacji nie możemy wykluczyć tego, iż Równina Kutnowska mogła znajdować się na peryferiach tak zwanej nadbzurzańskiej odnogi szlaku bursztynowego. Zaś sama pradolina Ochni była obszarem bardzo atrakcyjnym osadniczo. W niezbyt dużej odległości znajdują się stanowisko na Józefowie i w Łąkoszynie O postępie prac i efektach wykopalisk informowała lokalna prasa. Wycinki z gazet w tamtych czasach gromadził niestrudzony badacz-amator lokalnej przeszłości ŚP Pan Stefan Pawlak. Te, które dotyczą omawianego stanowiska dzisiaj Państwu prezentujemy.

mgr Sylwia Stasiak

 

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszą osobą, która oceni