Założenia i cele programu edukacyjnego “Pałac jednego króla, dwóch państw…”

Projekt edukacyjny składa się z trzech części: esejów, modułu edukacyjnego i mediateki. Autorzy esejów skoncentrowali się na przybliżeniu zagadnień z czasów saskich i historii Pałacu Saskiego. Tym samym treści w nich zawarte dotyczą: unii polsko-saskiej, historii poczty, kuchni staropolskiej, organizacji i celów podróży, muzyki, kultury szlacheckiej, architektury i sztuki oraz dziejów królewskiego pałacu pocztowego w Kutnie. Moduł edukacyjny podzielony został na trzy poziomy adresowane do uczniów w różnym wieku szkolnym. Poziom podstawowy skierowany jest do dzieci w wieku 10–12 lat, poziom rozszerzony adresowany jest do uczniów w wieku 13–15 lat, zaś poziom najwyższy – do młodzieży od 16 roku życia. Poziomy podstawowy i rozszerzony posiadają jednakową strukturę. Składają się one ze schematu modułu edukacyjnego i kart pracy. W schemacie wyodrębniono zagadnienie tematyczne, zagadnienia szczegółowe, propozycje realizacji oraz materiały dydaktyczne. Karty pracy odnoszą się do następujących zagadnień: unia polsko-saska, poczta w czasach saskich, z dziejów Pałacu Saskiego, Pałac Saski – zabytek architektury, archeologiczne odkrycia, barokowy pałac. Poziom najwyższy zawiera wykaz 30 tematów dotyczących zagadnień społecznych, politycznych i kulturalnych Polski, unii polsko-saskiej, historii Kutna i pałacu pocztowego. W ramach zagadnień tematycznych zaproponowano materiały dydaktyczne (bazę źródłową, eseje, wybraną literaturę) oraz mediatekę, która jest ważnym uzupełnieniem i rozszerzeniem treści zawartych w kartach pracy i esejach, składają się na nią bowiem uporządkowane alfabetycznie zagadnienia, które zostały wyposażone w: ilustracje, zdjęcia, teksty źródłowe, plany, filmy i mapy. Materiał edukacyjny może być realizowany w Muzeum Regionalnym w Kutnie, w szkołach, a także w instytucjach pozaszkolnych. Niniejszy projekt poszerza ofertę edukacyjną Muzeum Regionalnego w Kutnie. Podczas wycieczek szkolnych i lekcji muzealnych uczniowie z Kutna i okolic będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o genezie, funkcjonowaniu i roli królewskiego Pałacu Saskiego. Uczestnicząc w zajęciach w odrestaurowanych pomieszczeniach pałacowych, spotkają się z żywą historią. Karty pracy pozwolą uczniom biorącym udział w zajęciach muzealnych aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności historyczne. Umożliwią również promowanie i popularyzację historii Pałacu Saskiego w Kutnie. Układ kart pracy daje nauczycielowi możliwość ich jednorazowego lub cyklicznego wykorzystywania. W warunkach szkolnych karty pracy mogą stanowić element poszerzający wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej z czasów saskich. Odrestaurowany, unikatowy zabytek na ziemiach polskich może stać się przyczynkiem do poszerzenia wiedzy w ramach kursu nauczania historii zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych, na przykład w ramach kółka historycznego. Różnorodność treści zawartych w kartach pracy pozwala na ich wykorzystanie na zajęciach w ramach takich przedmiotów, jak: historia, muzyka, plastyka, technika i język polski. Dzięki nim uczeń będzie miał możliwość poznania pracy historyka, archeologa, architekta, projektanta czy listonosza. Dodatkową wartość stanowi możliwość wykorzystania poszczególnych kart pracy w różnorodnych instytucjach pozaszkolnych i grupach rekonstrukcyjnych. Docelowo projekt pozwoli na zbudowanie nowej ścieżki edukacyjnej opartej na dziedzictwie Pałacu Saskiego, popartej badaniami naukowymi i współpracą z różnymi instytucjami kulturalnymi na terenie kraju i za granicą. Projekt powstał przy współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a recenzowany był przez dr hab. Małgorzatę Machałek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

prof. dr hab. Stanisław Roszak
dr hab. Agnieszka Wieczorek
 mgr Renata Adamczyk-Nowak
dr Piotr A. Stasiak

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni„Lato na ludowo” Wakacje w Muzeum Pałac Saski w Kutnie


Program - otwórz

This will close in 10 seconds