HOŁOWCZYC Szczepan, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1819–1823

Urodził się w 1741 roku w Orszy w woj. nowogródzkim (obecnie Białoruś).Uczył się w Wilnie, a następnie wstąpił do zakonu Jezuitów, który wkrótce opuścił. W 1771 roku przyjechał do Warszawy, gdzie jako ksiądz świecki uczył się w seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1772 roku. W stolicy były kanclerz  Andrzej Zamoyski przedstawił dobrze zapowiadającego się kapłana, prymasowi Gabrielowi Podoskiemu. Ówczesny prymas był… Kontynuuj czytanie HOŁOWCZYC Szczepan, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1819–1823

SIEMOWIT IV

Kutno za czasów Kazimierza Wielkiego nie należało do Korony. Wchodziło w skład księstwa Siemowita III, a po jego śmierci zachodnia część Mazowsza przypadła księciu Siemowitowi IV. Przez Kutno prowadził ważny trakt z Płocka na Łęczycę, która była we władaniu królów polskich. Dobra kutnowskie należały jeszcze od czasów Siemowita III do kasztelana dobrzyńskiego Andrzeja z Radzików herbu Ogończyk, który był rycerzem… Kontynuuj czytanie SIEMOWIT IV

KAROL X Gustaw

W 1655 r. rozpoczął się konflikt zbrojny znany, jako II wojna północna lub „potop szwedzki. Król Szwecji zjawił się osobiście również i w naszych stronach. 28 sierpnia 1655 r. Karol X Gustaw z całą swoja armią, sztabem i świtą ruszył spod Koła i udał się przez Kłodawę i Krośniewice w stronę Kutna, gdzie dotarł 4 września tegoż roku. Miasto żałobnie… Kontynuuj czytanie KAROL X Gustaw