HOŁOWCZYC Szczepan, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1819–1823

Urodził się w 1741 roku w Orszy w woj. nowogródzkim (obecnie Białoruś).Uczył się w Wilnie, a następnie wstąpił do zakonu Jezuitów, który wkrótce opuścił. W 1771 roku przyjechał do Warszawy, gdzie jako ksiądz świecki uczył się w seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1772 roku.

W stolicy były kanclerz  Andrzej Zamoyski przedstawił dobrze zapowiadającego się kapłana, prymasowi Gabrielowi Podoskiemu. Ówczesny prymas był on wcześniej stronnikiem Augusta III Wettina i bliskim współpracownikiem  królewiczów Franciszka Ksawerego i Karola Krystiana. Prymasem został w 1767 roku dzięki poparciu carycy Katarzyny. Z polecenia Andrzeja Zamoyskiego S. Hołowczyc w 1772 roku otrzymał probostwo w Kutnie.  Niestety niekorzystna sytuacja polityczna i I rozbiór Rzeczypospolitej sprawiły, że Kutno tymczasowo zostało zajęte przez wojska pruskie, które dokonywały tu licznych grabieży. Być może było to także powodem rezygnacji S. Hołowczyca z probostwa w Kutnie i jego wyjazdu na studia prawa kanonicznego do Rzymu w 1774 roku. W rok później jego mocodawca Andrzej Zamoyski  sprzedał Kutno Stanisławowi Kostce Gadomskiemu.

dr Jacek Saramonowicz

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni