W cyku artykułów pt. „Kutno znane i nieznane” prezentujemy ciekawe wydarzenia z przeszłości naszego miasta, począwszy od czasów najdawniejszych aż po XX wiek. Treść artykułów wzbogacana jest ikonografią eksponatów ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie, które stanowić będą podstawę nowej ekspozycji muzealnej dotyczącej dziejów miasta.