Od wsi targowej do miasta – rozwój Kutna w XV wieku

Pierwsza, niebudząca żadnych wątpliwości informacja, o statusie miejskim Kutna, pochodzi dopiero z 1432 roku. Wraz z lokacją miasta utworzone zostało wójtostwo. Pierwszymi znanymi ze źródeł wójtami w Kutnie byli przedstawiciele rodziny szlacheckiej z Szamowa. Ze źródeł znani są również kutnowscy rajcy i ławnicy z XV wieku. Nie jest znana data lokacji wsi Kutno, być może nastąpiło to wówczas, kiedy w… Kontynuuj czytanie Od wsi targowej do miasta – rozwój Kutna w XV wieku

Walka Jana Zamoyskiego o starostwo knyszyńskie z kutnowskim wątkiem w tle

Starostwo knyszyńskie było najbogatszym w Rzeczypospolitej i stanowiło prywatną własność króla Zygmunta Augusta. Stefan Bielawski został tam starostą w 1569 roku, a tuż przed śmiercią ostatniego Jagiellona objął także pieczę nad prywatnym skarbcem króla w Tykocinie. Po śmierci Zygmunta Augusta dobra knyszyńskie miały przypaść siostrze króla Annie Jagiellonce. Henryk Walezy, nie zważając jednak na prawa Anny i protesty S. Bielawskiego… Kontynuuj czytanie Walka Jana Zamoyskiego o starostwo knyszyńskie z kutnowskim wątkiem w tle

Kutno miasto dziedziczne A. Zamoyskiego

W mowie wygłoszonej na sejmie konwokacyjnym w 1764 roku A. Zamoyski postulował opracowanie programu odbudowy miast w Rzeczypospolitej. Warto pamiętać, że przyszły kanclerz program taki realizował już w swoich dobrach dziedzicznych w Kutnie od 1750 roku. Józef Wybicki w roku 1777 roku w swoich „Listach patriotycznych” opisywał ogromny entuzjazm, z jakim spotkał się A. Zamoyski ze strony ludności dziedzicznego miasteczka… Kontynuuj czytanie Kutno miasto dziedziczne A. Zamoyskiego