39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku władza komunistyczna w PRL położyła kres legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. W. Jaruzelskim. Na ulicach miast pojawiły się patrole MO i wojska. Wyłączono telefony, wstrzymano sprzedaż prasy i rozpoczęto masowe aresztowania działaczy opozycji. Dziś, po 39 latach od tych wydarzeń, nadal żywe są kontrowersje wokół… Kontynuuj czytanie 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego