FIJAŁKOWSKI Mieczysław, pisarz, działacz polityczny, poseł na Sejm RP

Z powiatem kutnowskim związany był od 1921 r., kiedy to został zarządcą w Skłótach należącym do jego żony Celiny Dangel. M. Fijałkowski urodził się 11 kwietnia 1888 r. w Kosowi­cach woj. świętokrzyskie. W 1905 r. wziął udział w „strajku szkolnym”. Ukończył Studium Rolnicze w Krakowie. Jako student należał do „Bratniej Pomocy”. Po ukończeniu studiów odbywał praktykę jako administrator w majątku… Kontynuuj czytanie FIJAŁKOWSKI Mieczysław, pisarz, działacz polityczny, poseł na Sejm RP

FILIPOWICZ Eugeniusz, burmistrz Kutna w latach 1936-39, poseł na sejm RP.

Urodził się 31 grudnia 1903 r. w Koluszkach (powiat. Brzeziny). Ojciec Ludwik – pracownik kolei, matka Franciszka z domu Wasilewska. Po przeprowadzce rodziny do Kutna, uczęszczał tu do szkoły powszechnej kolejowej, którą ukończył w 1918 r. Następnie podjął naukę w Szkole Handlowej (przemianowanej później na Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego), które ukończył w 1924 r. Potem studiował na Wydziale Samorządowym WSH… Kontynuuj czytanie FILIPOWICZ Eugeniusz, burmistrz Kutna w latach 1936-39, poseł na sejm RP.

FRYDERYK August I

Fryderyk August I (Książę elektor, król Saksonii i książę warszawski) odwiedził Kutno kilka razy, podczas swoich monarszych podroży z Drezna do Warszawy i powrotem. Pierwszym razem (19 listopada 1807 r.) witany był w naszym mieście szczególnie uroczyście. Ulica prowadząca do dworu Walentego Rzętkowskiego (Rzątkowskiego) oświetlona była kagańcami i lampami. Wzdłuż trasy przejazdu ustawili się mieszkańcy miasta, wśród nich przedstawiciele cechów… Kontynuuj czytanie FRYDERYK August I„Lato na ludowo” Wakacje w Muzeum Pałac Saski w Kutnie


Program - otwórz

This will close in 10 seconds